HAŞIL ARTIK SORUN DEĞİL!

HAŞIL SÖKMEK İÇİN SARAWET ONE...

 • Dokuma kumaşlardaki tüm haşıl maddelerini; Polivinilalkol, poliakrilat, polyester, nişasta eteri ve nişastayı dahi enzimsiz, ön işlem sırasında tek adımda tamamen söker ve kumaştan uzaklaştırır.
 • Böylece, sonraki ısıl işlemlerde bu haşıl maddelerinin oluşturacağı sorunlar engellenerek boyamaya hazır tertemiz, düzgün bir yüzey elde edilir.
 • İyi bir ıslatma efektinin yanında elyaftan gelen safsızlık ve kirleri de dispers ederek yıkama sağlar.

UYGULAMA

Kontinu sistem Diskontinu sistem
SARAWET ONE 1-3 g/L 0,5-1 g/L
Banyo sıcaklığı, süresi 50 °C 60-90 °C, 5-10 dk
Banyo pH 9-9,5 9-9,5

BY-PASS, TEKSTİLDE ANLAMINI BULDU!

PAD BATCH KASAR İÇİN SARAWET ONE...

 • Haşıl sökmesiz, pad batch kasar ile tek adımda çok iyi hidrofilite sağlar; ayrıca ENZİM, ISLATICI, kullanılmasına gerek yoktur, sadece SARAWET ONE yeterlidir.
 • Dokuma kumaşlardaki tüm haşıl maddeleri, safsızlık, yağ ve kirleri yıkayarak uzaklaştırır, böylece temiz, parlak ve düzgün bir yüzey elde edilir.
 • Beyazlık derecesini arttırır.
 • Düzgün boyama sonuçları sağlar.
 • Yaş bekletmelerde bakteri, küf ve koku oluşumunu engeller

UYGULAMA

SARAWET ONE 5-7 g/L
SAFILON HP 6-9 g/L
NaOH (48 °Be) 30-50 mL/L
H2O2 (% 50) 40-60 mL/L
Emprenye sıcaklığı 30 °C
Bekletme süresi 20-24 saat

ZAMAN, ENERJİ VE SUDAN TASARRUF!

KONTINU KASAR İÇİN SARAWET ONE...

 • Tek adımda, haşıl sökmesiz sıcak kasar prosesi ile, maliyet ve zaman avantajı sağlar.
 • Dokuma kumaşlardaki tüm haşıl maddeleri, safsızlık, yağ ve kirleri yıkayarak uzaklaştırır, böylece temiz, parlak,e düzgün bir yüzey elde edilir.
 • Beyazlık derecesini arttırır.
 • Kumaşa çok iyi hidrofilite ve düzgün boyama sonuçları sağlar.
 • Yaş bekletmelerde bakteri, küf ve koku oluşumunu engeller.

UYGULAMA

SARAWET ONE 4-7 g/L
SAFILON HP 5-8 g/L
NaOH (48 °Be) 20-30 mL/L
H2O2 (% 50) 25-35 mL/L
Bekletme süresi ve Sıcaklık 4-7 dk, 85-100 °C

SARAWET ONE İLE MÜKEMMEL BOYAMA SONUÇLARI...

 • Ön işlem prosesleri sırasında kumaş çok iyi temizlenir.
 • Boyanın elyaf içersine penetrasyonunu arttırdığından daha derin, canlı renkler elde edilir; boyadan tasarruf sağlar.
 • Boyama verimliliğinde artış ve sonucunda haslıklarda belirgin bir iyileşme sağlanır, fiksatör kullanılmasına gerek kalmaz.
 • Kumaş yüzeyinde, boyanın egalizasyonunu arttırır; e-control, pad-steam ve pad-dry boyamalarda homojen boyanmış bir yüzey elde edilir.
 • Laboratuvar-işletme renk farklılıklarını minimuma indirerek, renk tekrarlanabilirliğini sağlar.
 • Yıkama sonrası yaş bekletme ve asidik, alkali, ısıl işlem şartlarından kaynaklanan boya migrasyonunu engeller.
 • Turkuaz G ve Blue R Special gibi boyalar ile boyamalarda, yüzey düzgünsüzlüğünü engeller.

BY PASS KASARIN AVANTAJLARI

 • Enerji, zaman, su ve işçilikten tasarruf
 • Düşük reçete maliyeti
 • Düzgün boyama sonuçları
 • Yüksek haslık değerleri
 • Boyama verimliliğinde artış
 • Boyanın antimigrasyonu
 • Antimikrobiyal özellik