Ön Terbiye Kimyasalları ve Boya Yardımcıları

Ham kumaşın boyama öncesinde terbiye edilmesinden boya banyosunda verim artırımı için kullanılan Islatıcı, Stabilizatör, Yağ Sökücü, İyon Tutucu, Dispergatör-Egalizatör, Fiksatör, Alkali ve Asit Tamponlayıcılar, ve Kırık Önleyici gibi bütün kimyasallar firmamız tarafından Türkiye’nin her noktasında boyahanelerin hizmetine sunulmaktadır.


Efekt Kimyasalları

Kumaşa verilmek istenen hidrofillik, hidrofobluk, dikiş kolaylığı, ipeksi dokunuş gibi efektler için Makro-mikro-nano silikon emülsiyonları, wax-parafin emülsiyonları ve yumuşatıcılar son teknoloji ile tesisimizde üretilip formüle edilerek müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.
Pazarın gelişen talepleri doğrultusunda sürekli yenilenen ve gelişen üretim teknolojilerini bu alanda da müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Silikon emülsiyonlarında nano teknolojiyi devreye sokarak müşterilerimizin daha az kimyevi madde ve daha az enerji tüketimi hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz.


Enzimler

Antiperoksit, Antipilling, Haşıl Sökme, Taş Yıkama, Denim Lakkaz enzimlerini dünya devi ham enzim üreticilerinden tedariğini sağlayarak formüle eden Safir Kimya, sektörün giderek artan rekabet koşullarında müşterilerine fiyat / performans optimizasyonu sağlamaktadır.
Enerji ve kaynak kullanımını minimize ederek müşterilerimize hem maliyet hem de çevresel etki anlamında büyük destek sağlayan Nötral Antipilling enzimini ön planda tutularak yenilikçi ve çevre dostu ürün politikamızı sektörün hizmetine sunmaktayız.


Spin-Finish / Lubricatlar

Tekstillin iplik üretim kısmına hitap eden bu ürünler, sadece tekstil yardımcı kimyasalı üretiminde en üst teknik güç ve bilgiye sahip firmalar tarafından yapılabiliyor. Safir Kimya özellikle PoliPropilen (Halı Sanayi), polyester, polyamide, akrilik iplik üretim fabrikalarına spin-finish (üretim yağı), kone yağı, tekstüre yağı, harman yağları, antistatikler üretmektedir. Tekstilin bu sektörüne yardımcı kimyasal satan firmalar arasında en bilineni ve en tanınanıdır. TÜBİTAK’ın teşvik ettiği “polipropilen spin finish geliştirme” projemiz sonuçlandı ve bu çalışma sonucu geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizin satışına da başlandı.


Performans Kimyasalları

Sektörün gelişen talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE departmanımız tarafından geliştirilerek üretimi ve formülasyonu yapılan reçineler, polimerizasyon ürünleri, çapraz bağlayıcılar ve florokarbonlar ile pazarın üst düzey beklentilerini karşılamaktayız.

Kalite ve Çevre Politikamız

* Kuruluşun amacına uygunluğunu,

* Kalite ve çevre yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesini,

* Kalite ve çevre yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesini,

* Kalite ve çevre hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmasını,

* Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,

* Kalite ve Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için taahhüt etmektir.

İsg Politikamız

* Kuruluşun amacına uygunluğunu,

* Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,

* Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,

* Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,,

* İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

* İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,

* İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

* Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Genel Müdür

Celal Oğuz YILDIRIM